VERVOERSVOORWAARDEN

Wie deelneemt aan het handelsverkeer dient zich aan regels te houden. Hetzelfde geldt voor het trajectnet van Nulduizend. Ook hier zijn de algemene Nederlandse normen en waarden van toepassing. Zo niet, dan trekken wij aan de noodrem en dient u het traject te verlaten. Lees daarom voor uw en onze veiligheid de verkeersregels door.

Uitwijkroutes

Voor functionele en creatieve resultaten kan worden overgestapt en uitgeweken, ook naar ongebaande paden. Durft u dit aan? Heeft u voldoende creativiteit, geduld en lef om uw hoofd boven het maaiveld uit te steken?

Vanaf het merkcentrum is uw klant bereikbaar met de volgende lijnen: Huisstijllijn, Drukwerklijn, Weblijn, Contentlijn en Tekstlijn. Tevens staan de Social Media Pendel en ons Servicenetwerk tot uw beschikking.

drukwerk opmaak dtp branding Den Haag

Samen op weg van 0 naar duizend klanten!