WEBTEKST - LIVING MOTION

Geheel nieuwe tekst voor de website van Living Motion.

Home page

Living Motion, doelgericht in beweging

In een uitdagende omgeving doelgericht samenwerken in een project is erg motiverend. Ondanks wil en inzet verlopen projecten niet altijd als gepland.

Afstemming van mensen, techniek en planning
Projecten zijn technisch vaak complex. De mensen in die projecten, alleen of samenwerkend in teams, maken de projecten nog complexer. Een goede afstemming van mensen, techniek en planning in een project bepaalt het succes.

Grip op complexiteit
Living Motion brengt projecten en projectteams in beweging. Plezier en motivatie worden teruggehaald door een gerichte analyse van de situatie, gekoppeld aan een combinatie van begeleiding, maattraining en (groeps)coaching. Uw team krijgt weer grip op de situatie… én op het resultaat!

Keer terug naar de Tekstlijn of lees verder.

Sub page

Analyse

Zonder analyse geen oplossing

Waarom loopt het project niet lekker? Waardoor lijkt de weg naar het einddoel steeds complexer? Hoe krijgt het team weer plezier en raakt het gemotiveerd? Hoe krijgen we weer grip op de complexiteit op weg naar het einddoel?

Plan van aanpak
Living Motion analyseert uw situatie, uw projecten en uw doelen. Ze maakt individuele en organisatorische projectdoelen expliciet en signaleert spanningen en tegenstrijdigheden. Gezamenlijk ontwerpen we een plan van aanpak.

Tijd voor actie
Het resultaat is een concreet werkplan met duidelijke acties en meetbare doelen. Naast de begeleiding van deze acties verzorgt Living Motion waar nodig groepstrainingen [U wordt naar de site van Living motion geleid.] en -coachingssessies. [U wordt naar de site van Living motion geleid.]

Keer terug naar de Tekstlijn of lees verder.

Sub page

Training

Effectieve aanpak door doelgerichte trainingen

De kans van slagen van projecten is groter als uw medewerkers meer gerichte vaardigheden en kennis hebben… én zij hun ervaring onderling systematisch uitwisselen.

Na de analyse vormt gerichte en begeleide training veelal onderdeel van het plan van aanpak.

Trainingstypen
Living Motion traint mensen op onder andere de volgende gebieden:
Technische vaardigheden en sectorkennis [U wordt naar de site van Living motion geleid.]
Systemische benaderingen en methoden [U wordt naar de site van Living motion geleid.]
Creatieve vaardigheden [U wordt naar de site van Living motion geleid.]
Sociale vaardigheden [U wordt naar de site van Living motion geleid.]

Veel trainingen en opleidingen geven we zowel on-site als on-line.

Keer terug naar de Tekstlijn of lees verder.

Sub page

Coaching

Coaching en het creëren van kansen

Vroeg of laat lopen veel projecten vast doordat teams niet werken op een manier die bij hen past. Dat is het moment voor het team om hun mogelijkheden te (her)ontdekken en te gebruiken.

Creëer kansen en laat mensen zich ontwikkelen
Groepscoaching of individuele coaching is een manier voor teamleden om zichzelf te ontwikkelen. Living Motion behaalt goede resultaten door mee te doen met het team, gericht vragen te stellen, mee te denken en te praten.

Groepscoaching als onderdeel van het werkplan
Bij Living Motion staat coaching niet op zichzelf, maar heeft vooral effect als onderdeel van een specifiek ontwikkeltraject, verandertraject, trainingstraject of cursus. Groepscoaching of individuele coaching vormt vaak onderdeel van een plan van aanpak.

Keer terug naar de Tekstlijn of lees verder.

Sub page

Werkwijze

Van analyse tot doelgerichte beweging

Een gerichte analyse van uw situatie leidt tot specifiek en concreet maatwerk van Living Motion in elk project. Op basis van deze analyse wordt gezamenlijk een plan van aanpak ontworpen en gaan we direct met u en uw mensen aan de slag.
Effectief op weg naar het te realiseren doel.

Analyse
Wat is de vraag en wat is het probleem dat daarachter zit? Iedere klant of opdrachtgever heeft een eigen vraag gebaseerd op de perceptie van een specifiek probleem. 'Standaard' oplossingen hiervoor bestaan niet.
Living Motion spreekt en werkt met u, en met uw team. Samen maken we het probleem expliciet. We brengen de ervaring in van andere projecten, denken logisch met elkaar na en leren uiteindelijk in de praktijk.

U heeft een vraag naar een specifieke training? U wilt een specifieke cursus? Natuurlijk kan dat. Ook dan maken we eerst samen expliciet wat er achter die vraag zit. Zelden is het antwoord zo simpel dat een standaardcursus voldoet.

Plan van aanpak
Na de analyse ontwikkelen we gezamenlijk een plan van aanpak. Hierin beschrijven we niet alleen acties, maar ook wat uw organisatie en wat Living Motion inbrengt.

Vanuit uw organisatie is dat vaak de ervaring en expertise van de mensen in de dagelijkse praktijk, op alle niveaus. Vanuit Living Motion is dat vaak gerichte begeleiding bij specifieke trainings- en ontwikkelingstrajecten.

Een praktijkprobleem oplossen in uw organisatie en uw mensen opleiden, lopen vloeiend in elkaar over.

Aan de slag
Living Motion stelt een team samen van mensen met verschillende achtergronden en ervaring om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Doordat een in leeftijd, achtergrond en ervaring gevarieerde groep mensen beschikbaar is, kan qua grootte en onderwerp nagenoeg elk project door ons worden uitgevoerd.

Voor onze teams kunnen we beschikken over, onder meer: Ingenieurs; Analisten; ervaren Lean specialisten; Systems Engineers; Arbeid & Organisatie psychologen; Vormgevers; Creatieve coaches; Onderwijskundigen; Sector ervaringsdeskundigen (onder meer in de spoorsector, inspectie, weg- en watertransport, energie, luchtvaart); overheidsdeskundigen en juristen.

En verder
Living Motion vertrekt als u dat wilt. Het doel is namelijk om u in staat te stellen om te leren gaan met uw situatie en de bijbehorende problemen in uw organisatie. Als dat gelukt is, heeft u Living Motion niet meer nodig. Als u dat wilt, blijft zij natuurlijk graag in de buurt om met u te sparren over de verdere ontwikkeling van uw organisatie.

En, om u en uw medewerkers te helpen die te realiseren. Samen op zoek naar plezier en motivatie. Samen op weg naar uw persoonlijke doelen, die van uw team en de doelen van uw organisatie.

Keer terug naar de Tekstlijn of lees verder.

Sub page

Over ons

Living Motion, doelgericht in beweging

Living Motion wordt geleid door oprichter Alexander de Haan. Alexander bezit – naast kennis en ervaring op de werkvloer, in het management en op directieniveau – die eigenschappen die nodig zijn om teams weer in beweging te krijgen. Hij formeert voor elk project een apart projectteam en combineert daarin zijn eigen kennis en ervaring met expertise van anderen.

Alexander startte Living Motion om zo concreet mogelijk zijn ervaring, kennis en interesses te kunnen toepassen. Naast het runnen van Living Motion doceert hij part time aan de Technische Universiteit Delft.

Kennis en ervaring
Alexander studeerde af in de Lucht en Ruimtevaarttechniek (Technische Universiteit Delft, 1998) en Arbeid en Organisatiepsychologie (Universiteit Leiden, 2005).
Hij promoveerde op een beleidsanalytisch onderzoek naar de rol van technologie in Duurzame Ontwikkeling (Technische Universiteit Delft, 2007).

Sinds 1998 werkte Alexander voor verschillende organisaties in verschillende functies, waaronder planning, productiebeheer, project- en procesmanagement, directie, onderzoek, productontwikkeling, en onderwijs.

Zie Alexander's LinkedIn-profiel voor meer details.

Keer terug naar de Tekstlijn of lees verder.

Sub page

Cases

Cases

Twee voorbeelden van casussen die Living Motion succesvol heeft uitgevoerd. Wij kunnen u veel meer voorbeelden te geven, maar spreken u liever persoonlijk over wat wij voor u kunnen betekenen.

Casus 1 – Introductie van Lean en Systems Engineering
Een organisatie wil Lean principes en Systems Engineering invoeren. Vanuit de directie gezien logisch, gezien de mogelijke voordelen, maar werknemers reageren met 'nog meer werk?'… Lees verder. [U wordt naar de site van Living motion geleid.]

Casus 2 - Ontwerp van persoonlijke ontwikkelingstrajecten
Een opleidingsinstituut wil het concept ‘een leven lang leren’ concreet maken. Met Living Motion maakt ze een uniek persoonlijk ontwikkeltraject door middel van een systemisch analyse… Lees verder. [U wordt naar de site van Living motion geleid.]

Keer terug naar de Tekstlijn.

Samen op weg van 0 naar duizend klanten!