TEKST - FOLDER EQUITES

Geheel nieuwe tekst voor de folder van Equites Consultancy.

Voorpagina

Financieel overzicht houden is geen aangeboren talent

Uw relaties zijn uw zorg waard

Content

De financiële situatie van Nederland raakt meer en meer inwoners. De een weet zich prima te redden en de ander worstelt zich steeds dieper in de problemen en komt er zonder begeleiding niet meer uit.

Een probleem van deze tijd
De afgelopen jaren is er veel veranderd. Naast dat veel mensen hun baan kwijt raken, stijgen verzekerings­premies. Koopwoningen dalen in waarde en lijken onverkoopbaar, terwijl de hypotheekrente stijgt. Daarnaast veranderen overheidsregels en staan kredietverstrekkers klaar om de schulden nog hoger op te laten lopen. Om dán je hoofd boven water te houden, is er naast daadkracht ook financieel inzicht nodig.

Wanneer schakelt wie hulp in?
Een uitzichtloze financiële situatie kan dus iedereen overkomen en het is eerder wet dan regel om daar niet mee te koop te lopen. De gedupeerde probeert zich eerst zelf te redden, graaft zich vaak nog dieper in en speelt mooi weer naar de buitenwereld. Gezondheidsproblemen, relationele problemen én problemen op het werk zijn bijna onontkoombaar. De vraag is echter: hoe lang moet het duren voordat de omgeving actie onderneemt en hulp inroept?

Verantwoordelijkheid voor elkaar
Zelden roept iemand in financiële problemen voor zichzelf ‘tijdig’ hulp in en is het aan de omgeving om deze mensen te helpen. Steeds vaker nemen werkgevers, (zorg}instellingen, organisaties en de naaste omgeving hun verantwoordelijkheid, en – u begrijpt – deze taak valt ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is niet eenvoudig en Equites budgetcoaching staat u hierin actief bij.

Maak het bespreekbaar
Allereerst moeten uw medewerkers en alle andere personen gerelateerd aan uw organisatie weten dat u openstaat om mensen met financiële problemen duurzaam te helpen. Maak het bespreekbaar.
Belangrijke schakels hierbij zijn bijvoorbeeld uw personeels­- en relatiemanagers.
Equites budgetcoaching kan u helpen, zowel met het vinden van deze schakels als met de uitleg van het probleem en de diverse oplossingen.

Op welke signalen u kunt letten
Als een personeelslid regelmatig met een bezorgd gezicht dagdroomt of een bewoner van uw zorg-instelling somber in zijn portemonnee kijkt, wilt u hem of haar niet direct een stempel opdrukken.

Maar hoe herken je dan wel die persoon die juist uw zorg en steun nodig heeft? Wellicht kunnen de volgende handvatten u op weg helpen.

 • De persoon leent vaak van collega(’s) of omgeving.
 • Stress en relatieproblemen.
 • Ongelukken door dubbele banen.
 • Bezoek van deurwaarders aan organisatie.
 • Herhaaldelijke betalingsachterstand(en).
 • Verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders.
 • In geval van personeelslid:
  - uit eigen initiatief veel overwerken;
  - verzoek om verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden;
  - verzoek om uitbetaling van vakantie-uren en/of verlof 
    opnemen om schulden te regelen.

Let wel: dit zijn slechts handvatten en ook hier ­­­­beves­tigen uitzonderingen de regel. Oordeel niet te snel, maar wacht ook niet tot het te laat is.

Onderneem actief stappen
Nadat u een persoon heeft gesignaleerd waarvan u denkt dat hij of zij zich in een uitzichtloze financiële situatie bevindt, gaat u zo snel als mogelijk het gesprek aan. Ook bij twijfel, want als maatschappij kunnen we het ons niet permitteren om door onze persoonlijke twijfel mensen niet bij te staan. Tact is vereist en kijk dan ook goed wie het gesprek het beste kan voeren. Bent u dat of bijvoorbeeld een personeelsmanager?

Het gesprek aangaan
Tijdens het gesprek met de gedupeerde, bespreekt u uw bevindingen en of deze terecht zijn. Kijk of de persoon zelf ook het probleem herkent en open-staat voor begeleiding om zichzelf uit de situatie te leren redden én te houden. Wanneer de neuzen dezelfde kant op staan, schakelt u direct de professionele hulp van Equites budgetcoaching in.

Professionele hulp van Equites
Nadat u Equites budgetcoaching heeft ingeschakeld, treden we in overleg met u. Samen bespreken we uw bevindingen, lichten onze benaderingswijze toe en maken duidelijke afspraken. Met uw instemming neemt Equites het direct van u over en heeft u uw handen weer vrij voor uw dagelijkse bezigheden.

kiest voor unieke benadering
Spoedig nadat u ons heeft ingescha­keld, gaan wij in gesprek met de persoon en te werk volgens een vast stappenplan. Een bij de persoon passende begeleiding is hierbij essentieel. Iedere situatie staat op zich en eist een unieke benadering.

Eigen omgeving
De persoon wordt – als de situatie dit toelaat – bij voorkeur thuis begeleid. In deze vertrouwde omgeving moet de persoon zichzelf leren redden.

Vast stappenplan
Een gestructureerde werkwijze biedt bij financiële problemen snel en goed resultaat. Snelheid is vereist om niet nog verder in de problemen te geraken. Al tijdens de eerste kennismaking wordt gestart met het inzicht verschaffen in de situatie [1]. Aansluitend wordt gekeken naar inkomens­verruimende mogelijk­heden [2] en besparingsmogelijkheden [3]. Als laatste wordt er gekeken naar de mogelijkheden om reserves op te bouwen [4].

Indien gewenst kunnen over voortgangsrapportages aanvullende afspraken worden gemaakt.

Op weg naar zelfredzaamheid
Voor een effectieve oplossing wordt bij voorkeur de persoon tijdens het traject niets uit handen genomen. De begeleider van Equites budget-coaching leert de persoon die zaken aan die nodig zijn om zichzelf ‘duurzaam’ te redden.

Uw relaties zijn uw zorg waard
Onder andere dankzij uw inzet, die van Equites en de persoon zelf, hervindt hij of zij een deel van zijn of haar zelfrespect en krijgt weer lol in het leven.

Achterkant

Over Equites
Equites budgetcoaching met opdrachtgevers uit zowel de zakelijke als de particuliere sector in de regio Rotterdam-Den Haag, staat voor trefzekere oplossingen en verstandig doorzettingsvermogen. De budgetcoaches van Equites zijn gecertifi­ceerd en hebben een duidelijke gedragscode.

Maatwerk en tarieven
Omdat iedere opdrachtgever en situatie uniek zijn, levert Equites maatwerk. Bijvoorbeeld: incidenteel en periodiek maatwerk, alsook detacheringsmaatwerk. De tarieven zijn voor iedere situatie aanpasbaar.

Wat biedt Equites u nog meer?
Naast Equites budgetcoaching, biedt Equites de volgende diensten:

 • Equites legal
 • Equites ict
 • Equites HRM
 • Equites coaching
 • Equites finance

Keer terug naar de Tekstlijn.

Samen op weg van 0 naar duizend klanten!