DISCLAIMER

De website van Nulduizend

Nulduizend draagt kwaliteit en dus zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en actualiteit hoog in het vaandel. Zo ook voor haar eigen websites. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden.
Nulduizend behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze websites te wijzigen. Nulduizend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Nulduizend aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De content van deze website

Deze website en CreativeTour.nl en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze websites of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Nulduizend.

Samen op weg van 0 naar duizend klanten!